สายการผลิต

1. เลนส์ Driller:

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 0

2. เลนส์ Groover:

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 1

3. พีดีมิเตอร์

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 2

4. โต๊ะทำงานไฟฟ้า

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 3

5. เครื่องวัดเลนส์อัตโนมัติ

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 4

 

6. หน่วยจักษุ

 JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 5

 

7. จอแสดงผลอะไหล่

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) สายการผลิตของโรงงาน 6

ฝากข้อความ